Petr Bejvl- Kompletstav

Provádíme zemní práce, úpravy pozemků, výkopy pro kanalizaci a přípojky. Dále provádíme výkopy pro montáže jímek, septiků, bazénů, oplocení a základových desek.

Nabízíme kontejnerovou dopravu, dodávky štěrků, písků, zeminy a zavlhlých betonů dále pak strojní nakládky sutě, stavebního odpadu a zeminy, včetně likvidace na skládkách dle daných předpisů.

Dodáváme a provádíme montáž jímek, revizních šachet, přípojek vody a kanalizace. Montujeme plastové bazény libovolných rozměrů dle přání zákazníka včetně filtrací, slané úpravy a tepelných čerpadel.

Vyhloubíme a zbetonujeme základové pasy a desky, včetně ocelové armatury nebo kari sítí.

Na všechny tyto a individuální práce stačí objednat naše služby a bagr z Berouna se o to postará.