Realizace jímek Beroun

Dodáváme a provádíme montáž jímek, revizních šachet, přípojek vody a kanalizace. Montujeme plastové bazény libovolných rozměrů dle přání zákazníka včetně filtrací, slané úpravy a tepelných čerpadel.

Ukázka našich prací:

Montáž jímek se týká mnohých rodinných domů či jiných objektů, které nejsou napojené na kanalizaci. Například při stavbě nového domu, případně při rekonstrukci staršího objektu, je třeba vyřešit montáž jímek, a to včetně montáže přidružených prvků. S těmito záležitostmi se můžete bez obav obrátit právě na nás. Jímku proto zvládneme nejenom přivést, ale také usadit na předem určené místo, následně správně ukotvit, utěsnit, a také zapravit do terénu. Po našem zásahu bude jímka plně funkční, a to bez minimálních zásahů do okolního terénu.

To stejné platí pro revizní šachty, které jsou nedílnou součástí kanalizačních či jímkových systémů. S tím jsou spojeny i další činnosti z našeho repertoáru služeb, jako je realizace kanalizací. Součástí instalace budou nejenom technické a montážní práce, ale také dodání veškerého materiálu, aby celková realizace byla z Vašeho pohledu, co možná nejvíce pohodlná.