Základové desky Beroun

Vyhloubíme a zbetonujeme základové pasy a desky, včetně ocelové armatury nebo kari sítí.

Ukázka našich prací:

Základové desky jsou jedním ze základních prvků celé stavby. Proto musí být stavba základové desky vždy kvalitní. Pro nás je realizace základních desek denním chlebem, a proto nám naše mnohaleté zkušenosti v této záležitosti dovolují dosahovat velmi vysoké kvality u všech zakázek tohoto typu.

Realizace základových desek zahrnují nejenom hloubení základů, ale také kladení ocelových armatur nebo kari sítí. Dalším krokem je beton na základovou desku, který nejenom, že dovezeme, ale také se postaráme o jeho správné vylití do vyhotoveného ocelového vyztužení.

Veškeré stavební úkony zvládáme realizovat jak pro rodinné domy či podobná stavení, tak samozřejmě pro bazény. Základová deska pod bazén je přitom neméně důležitá, a to zejména z důvodu potřebné dokonalé vodorovné plochy, kterou je třeba vytvořit. S realizacemi máme dostatečně bohaté zkušenosti, a proto se postaráme o to, aby betonování základové desky bylo vždy kvalitní, a veškeré práce proběhly tak, jak mají.